Ziortzako agiria

1413. urteko Urtarrilaren 23an kokatzen den Ziortzako agiri batean agertzen dira herriko burdiñola baten lehen aztarnak.

Agiri honetan, orduan Antsotegiko jaube lez agertzen zirenak, urteko errenta lez eman nahi izen zieeten Ziortzako Kolejiatako abadeei Antsotegiko burdiñolatik ateratzen zuten mozkiñetako zati bat, era honetan Kolejietako eleiza barruan hillobi bat lortzeko.

Egindako kontratua ¨La colegiata de Santa Maria de Cenarruza¨(1353-1515) liburuan agertzen da. Hona hemen Antsotegi eta inguruan aipatzen dituen zatia:

¨

1413, enero, 23 Cenarruza

Doña Mayora Diaz de Aldanondo, moradora en lugar de Aldanondo y doña Teresa Ibáñez de Elexate, vecina de Motrico, donan a la Colegiata cierta cantidad de dinero y pertenencias de la ferrería de Ansotegui, sita en la merindad de Marquina

***

Por ende nos las sobre dichas donna Maiora / Dias e donna Teresa Yvannes por nos e por nuestros fijos e fijas bivos e muertos e por todos los nuestros herederos que son o pueden ser conocemos e otorgamos que fasemos donacion e por las cosas sobre dichas por juro de heredat a la dicha yglesia de Cenarruca e adelante en la dicha yglesia e en parte de lo que d/cho es la parte de los cinqueta maravedis de moneda vieja de renta que nos e cada una de nos las dichas donna Mayora Dias e donna Teresa Yvannes e nuestros herederos abemos oy en dia o podemos ever de quei adelante en qualquier manera en la ferreria de Ansotegui que es en la merindat de Marquina, entre la fereria de Anchia e la cas e caseria de Basaybar e las heredades de Manosca en partida de las quales dichas tierras e heredades e agoas esta poblada la dicha ferreria por abeni/miento que sobre ello paso entre nos e los ferreros sennores de la dicha ferreria que fueren a la sason, de las quales dichas tierras e heredades e agoas¨

***

Agiri honetan, gerora ez den agertuko burdiñola baten aztarna agertzen da, Antxiako burdiñola.