ITZILLARTE

1704. urteko erroltzean Martin Aulestia agertzen da jaube lez eta Franzisko Arkauz bertan bizi zen.

1988. urtean jausia zegoen.